امام علی

۱۳۹۴-۰۶-۲۳

متقاضیان

کانال خبری دوره تندخوانی PH.R در تلگرام https://telegram.me/phrsir
۱۳۹۴-۰۶-۱۹

ترتیل و ترجمه گویای ۱

ترتیل و ترجمه گویای ۱ شامل ۱۵ جزء از قرآن است با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، […]
۱۳۹۴-۰۶-۱۷

آیا جنین چیزی ممکنه ….