تمرین

2015-09-02

توصیه های پروفسور سمیعی

توصیه های پروفسور سمیعی برای داشتن بدنی سالم و جلوگیری از سکته ی مغزی * اگر حسابی اعصاب تان به هم ریخته، موز بخورید. * اگر […]
2016-12-26

کلیپ های تمرین چشمی

2016-12-26

فرانمود