تندخوانی جهرم

۱۳۹۴-۰۷-۰۲

زهرا زارعیان ۳۸۹۳ کلمه در دقیقه درک مطلب۵۰%

۱۳۹۴-۰۶-۲۳

متقاضیان

کانال خبری دوره تندخوانی PH.R در تلگرام https://telegram.me/phrsir
۱۳۹۴-۰۶-۱۹

بازی پرورش مغز و حافظه

۱۳۹۴-۰۶-۱۹

نرم افزار افزایش دامنه دید