تندخوانی در اصفهان

۱۳۹۶-۰۴-۰۵
%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%84%d9%87%d8%b1

آقای عباس کلهر

۱۳۹۴-۰۶-۱۹

ترتیل و ترجمه گویای ۲

ترتیل و ترجمه گویای ۲ شامل ۱۵ جزء دوم  قرآن  با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، تجوید […]
۱۳۹۴-۰۶-۱۱

زهرا کارگر

زهرا کارگر هنر آموز دوره تند خوانی رکورد ۲۷۰ کلمه در ۱۵ ثانیه با ۵۰ % درک مطلب