تندخوانی

2015-09-01

سید رضا پیلتن

2015-09-02

مراحل تکامل

مراحل تکامل مطالعه و خواندن کتاب از زمان خردسالی و کودکی پدران و مادران و اطرافیان بعضی کلمات و مفاهیم را به آموزش دادند و با […]
2015-09-02

زهرا کارگر

زهرا کارگر هنر آموز دوره تند خوانی رکورد 270 کلمه در 15 ثانیه با 50 % درک مطلب
2015-09-06

خانم عرفانه رحیم خانلی