تند خوانی

۱۳۹۶-۰۴-۰۵
%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%84%d9%87%d8%b1

آقای عباس کلهر

۱۳۹۴-۰۷-۰۲

زهرا زارعیان ۳۸۹۳ کلمه در دقیقه درک مطلب۵۰%

۱۳۹۴-۰۶-۲۳

متقاضیان

کانال خبری دوره تندخوانی PH.R در تلگرام https://telegram.me/phrsir
۱۳۹۴-۰۶-۱۹

بازی پرورش مغز و حافظه