درود

۱۳۹۴-۰۶-۱۱

مراحل تکامل

مراحل تکامل مطالعه و خواندن کتاب از زمان خردسالی و کودکی پدران و مادران و اطرافیان بعضی کلمات و مفاهیم را به آموزش دادند و با […]