قرآن

۱۳۹۴-۰۶-۱۹

ترتیل و ترجمه گویای ۲

ترتیل و ترجمه گویای ۲ شامل ۱۵ جزء دوم  قرآن  با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، تجوید […]
۱۳۹۴-۰۶-۱۰
%d9%be%db%8c%d9%84%d8%aa%d9%86

سید رضا پیلتن