نرم افزار

۱۳۹۴-۰۶-۱۹

ترتیل و ترجمه گویای ۱

ترتیل و ترجمه گویای ۱ شامل ۱۵ جزء از قرآن است با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، […]