کانال رسمی ما در تلگرام https://telegram.me/phrsir

۱۳۹۴-۰۶-۱۱

زهرا کارگر

زهرا کارگر هنر آموز دوره تند خوانی رکورد ۲۷۰ کلمه در ۱۵ ثانیه با ۵۰ % درک مطلب