ویدیو

۱۳۹۴-۰۶-۱۵

سمیه نصر ۱۲۴۸ کلمه در دقیقه درک مطلب ۸۰%

سمیه نصر کلیپ در حال بارگذاری ….
۱۳۹۴-۰۶-۱۵

زهرا مصلی نژاد

در حال ویرایش فایل کلیپ بار گذاری نشده
۱۳۹۴-۰۶-۱۴

زینب بهروج ۱۵۵۰ کلمه در دقیقه درک مطلب ۶۰%

۱۳۹۴-۰۶-۱۴

عاطفه خدادادی

عاطفه خدادادی