امام علی

2015-09-08

آیا جنین چیزی ممکنه ….

2015-09-10

ترتیل و ترجمه گویای 1

ترتیل و ترجمه گویای 1 شامل 15 جزء از قرآن است با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، […]
2015-09-14

متقاضیان

کانال خبری دوره تندخوانی PH.R در تلگرام https://telegram.me/phrsir