ترجمه گویا

2015-09-10

ترتیل و ترجمه گویای 1

ترتیل و ترجمه گویای 1 شامل 15 جزء از قرآن است با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، […]