تند خوانی

2015-09-06

خانم عرفانه رحیم خانلی

2015-09-06

سمیه نصر 1248 کلمه در دقیقه درک مطلب 80%

سمیه نصر کلیپ در حال بارگذاری ….
2015-09-10

بازی پرورش مغز و حافظه

2015-09-14

متقاضیان

کانال خبری دوره تندخوانی PH.R در تلگرام https://telegram.me/phrsir