دارالقران

2015-09-10

نرم افزار افزایش دامنه دید

2015-09-10

ترتیل و ترجمه گویای 2

ترتیل و ترجمه گویای 2 شامل 15 جزء دوم  قرآن  با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، تجوید […]